Bütçe Yönetimi

Projelerinizi Malzeme, Gider Kalemleri, Taşeron ve Tahsilat kalemlerini Miktar ve Tutarsal olarak planlayın. Gerçekleşme ve Kalan Takibi yapın.

Nakit Akış Takibi

Proje, Satın Alım, Taşeron modüllerinden gelen ödeme ve tahsilat bilgilerinden işletmenizin genel Nakit Akış tablosu oluşur. Nakit Akış tablonuzdan geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilirsiniz.

Revize Takibi

Proje, Taşeron, Satın Alım Formu gibi tüm modüllerde Revize takibi yapabilirsiniz.

Gelir/Gider Takibi

Gelir ve Gider kalemlerinizi tanımlayarak bütçe ve gerçekleşme karşılaştırması yapabilir. Dönemler arası artış azalışları grafikler ile analiz edebilirsiniz.

Modüllerimiz

Proje Yönetimi ve Hakediş

Proje keşif bilgilerinizi uygun seviyede detaylı olarak girebilirsiniz.

Proje de kullanılacak Malzemeleri, Diğer Giderleri ve Tahsilat tarihlerini bütçeleyebilirsiniz.

Taşere edilecek İş Miktarlarını ve Birim Fiyatları belirleyebilirsiniz.

Taşeron ve Taşeron Hakediş Takibi

Proje bilgilerinde belirlenen Miktar ve Birim Fiyatlara uygun Taşeron Formları(Sözleşmeleri) girilir.

Günlük, Haftalık tamamlanan iş miktarlarını girin.

Kesin yada Ara Hakediş oluşturun, raporlayın.

Satın Alım ve Stok Yönetimi

Proje bütçesinde belirlenen miktar ve tutarda satın alım siparişi oluşturun.

Şantiye veya Depolardan teslim alın.

Sipariş bazında Fatura, Ödeme ve teslimat takibi yapın.

Muhasebe

  • Tüm muhasebe işlemlerinizi diğer modüller ile entegre olarak kullanın.
  • Kasa, Banka, Çek işlemlerinizi Proje bazlı takip edin.

Finansman

  • İşletmenizin Nakit Akışını yöntein.
  • Proje Bazlı Fatura ve Ödeme Listeleri, Proje bazlı cari hesap takibi yapın.
  • Alınan/Verilen Teminat işlemlerinizi takip edin.
  • Genel Gider ve Leasing/Kredi işlemlerinzi bütçeleyin

Personel-Puantaj

  • Personel Özlük bilgileri ve belgelerini takip edin. Eksik yada Zamanı geçen belgeleri kontrol edin.
  • Proje bazlı puantaj girişi yapın
  • Maaş Avansı/İş Avansı ve İzin takibi yapın

Teminat İşlemleri

Alınan/Verilen Teminat Mektubu, Çeki-Senetlerinizi giriş yapın.

Vade tarihlerinde uyarı mailleri alın.

Genel Gider Bütçeleme

İşletmenize ait giderleri dönemsel (yıllık-aylık) bütçeleyerek Nakit Akışınıza ekleyebilirsiniz.

Ofis giderleri, Personel giderleri, Araç-Ekipman taksitlerini bütçeleyerek kontrol altına alabilirsiniz.

Avans Takibi

Personele verilen Maaş ve İş Avanslarını takip edebilirsiniz.


Hizmetlerimiz

Bakım/Destek

Yazılım bakım-destek hizmetleri sunuyoruz.

Danışmanlık

ERP projeleriniz için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Geliştirme

Beklentilerinize uygun Yazılım geliştirme hizmetleri sunuyoruz.

Programlarımızla ilgili veya ihtiyaç duyduğunuz yazılımlar/modüller ile ilgili görüş,eleştiri ve düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın.